Data News salarisenquête

Print

In de jaarlijkse salaris enquête, die uitgaat van de redactie, peilt Datanews naar de professionele toestand van de IT-ers, hun verwachtingen en hun loonsvoorwaarden. Bij de enquête van januari 2015, die afgenomen werd bij de lezers van Datanews, waren er 732 respondenten.

Doen bedrijven beroep op outsourcing voor ICT-doeleinden?
Welke factoren spelen een rol bij de keuze van een werknemer ?
Werken IT-ers vaak thuis?
Kunnen IT-ers de ICT-evolutie nog bijbenen?

Opmerkelijk is dat 1 op 2  moeite heeft om de ICT-evolutie bij te houden. Salaris, de bedrijfssfeer en flexibele uren zijn factoren die een rol spelen bij de keuze van een werknemer/bedrijf.

 

Wilt u graag nog meer resultaten ontdekken? Contacteer ons.​