Lezersenquêtes Data News

Print

Maandelijks legt Data News met boeiende dossiers de focus op Belgisch ICT-nieuws, trends en opinies. Daarnaast besteedt de redactie eveneens aandacht aan internationale berichtgeving, praktijkverhalen en uitgebreide testen van bedrijfsoplossingen. De rubriek ‘Careers’ focust op loopbaanontwikkeling en interessante carrièrewendingen.