Welke bank is de beste van het land?

Print

Een eenduidig antwoord op deze vraag werd uiteraard niet gevonden, daarvoor is het bancaire landschap te divers. Maar de bankenenquête van Roularta Research werd zeer goed onthaald door de sector, niet in het minst omdat elke bank haar positionering kon aftoetsen aan informatie uit eigen onderzoek. Vaak liepen de vaststellingen parallel. De respondenten in deze peiling waren vooral mannen vanaf 45 jaar met een kaderfunctie of een bediendenprofiel. Wij delen hieronder de algemene vaststellingen over de Belg en zijn bank.

Welke beleggingsvormen zijn in trek?

Naast de obligate zicht- en spaarrekening diversifieert de Belg zijn portefeuille. Meer dan de helft belegt in fondsen terwijl aandelen en obligaties ook wel aanspreken. We merken een schuchtere intrede van het cryptogeld. Hoe ouder men is, hoe meer heil men zoekt in fondsen eerder dan in aandelen.

Hoe ‘close’ is men met zijn bank?   

De respondenten hebben dagelijks tot wekelijks contact met hun bank vooral voor online bankieren. Slechts 6% bankiert nooit online via de website. Anderzijds is contactloos betalen nog niet echt ingeburgerd, ongeveer 1 op 5 heeft er ervaring mee. We merken een belangrijk verschil bij de inburgering van nieuwe betalingsmodaliteiten: hoe jonger, hoe vlotter men zich de nieuwe faciliteiten eigen maakt.

Bankrelaties zijn verre van exclusief: slechts 1 op 4 werkt met één bank. Meer dan de helft van de respondenten doet beroep op 2 of 3 banken en 5% heeft zelfs 5 of meer bancaire partners. Ook is men niet echt trouw aan zijn bank. 1 op 3 respondenten veranderde het afgelopen jaar van bank, 19% heeft het overwogen, de andere helft is trouw gebleven aan zijn bank. Geslacht heeft hierop geen impact, leeftijd wel: hoe ouder, hoe trouwer.

Waarom gaat men nog naar het bankkantoor?

Het persoonlijk contact met de bank is nog steeds voor twee derde van onze respondenten de belangrijkste manier om bankzaken te regelen. Ongeveer 40% neemt telefonisch contact op of stuurt een e-mail. Slechts 2% gebruikt de chatfunctie. 78% van de respondenten regelt de meerderheid van de bankzaken digitaal en/of mobiel.
Men begeeft zich vooral nog naar het bankkantoor om geld uit de muur te halen (68%), om beleggingsadvies te krijgen (39%), om de bank- of kredietkaart af te halen (28%) of problemen met de bankkaart te regelen (26%). 

Met deze peiling kregen we ook inzichten omtrent de appreciatie van de respondenten van alle banken in België. Deze informatie werd uiteraard enkel gedeeld met de banken in kwestie.

Contacteer Johan voor meer details over deze enquête.