Are you GDPR-proof?

Print

In samenwerking met IRIS liet Data News in januari 2018 een enquête als voorbereiding op de nieuwe GDPR- regelgeving uitvoeren. 584 respondenten namen deel en deelden hun ervaringen met GDPR.

Twee derden (65%) heeft binnen het bedrijf concrete maatregelen genomen in het kader van GDPR. Bij 44% van de respondenten is GDPR een zaak van de directie, 34% heeft een speciale werkgroep in het leven geroepen. Meer dan twee derde won extern advies inzake de GDPR-regelgeving in.

Wat denken bedrijven over GDPR?

Velen vinden het een goede zaak voor de consument. Of het voor bedrijven zo opportuun is, daar is men gematigder over. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger men de voordelen van GDPR inschat. Algemeen denkt men dat het de veiligheid van de data ten goede zal komen. Er bestaat toch enige vrees over de snelheid van de doorgevoerde wijzigingen. Het overgrote deel van de bedrijven neemt de GDPR-regelgeving toch wel ernstig.

Hoe hebben de bedrijven zich op GDPR voorbereid?

Twee derde van de bedrijven heeft de persoonsgegevens die in het bedrijf aanwezig zijn, in kaart gebracht. Ook de concrete uitvoering van verschillende GDPR-maatregelen werd bevraagd.

Bij ongeveer de helft van de respondenten realiseerden de bedrijven concrete maatregelen zoals beperkingen van gegevensexport, uitwisseling en overdracht. 43% houdt rekening met het “recht om vergeten te worden”. Meer dan de helft heeft een Data Protection Officer aangesteld.

Ten slotte leverden twee op drie bedrijven (kleine en grote) inspanningen om aan de GDPR-wetgeving te voldoen, 7% verklaarde zeer grote inspanningen te moeten leveren. Het spreekt voor zich dat hoe groter het bedrijf is, hoe aanzienlijker de inspanningen zijn.

Finaal stelde slechts 1 op 4 bedrijven heel zeker klaar te zijn tegen de invoering van de nieuwe regelgeving in mei 2018, bijna de helft achtte dat meer dan waarschijnlijk en 8% was overtuigd dat ze de deadline niet zouden halen. 
Contacteer Carole om alle details van deze enquête te ontdekken.