Data News Salarisenquête 2019

Print

Naar jaarlijkse traditie peilde Roularta Research in opdracht van Data News naar de trends inzake verloning in de ICT-sector. 422 ICT-ers namen deel aan dit onderzoek waarvan 81% loontrekkend is, 9% freelancer en 10% consultant.

Meer dan ooit is duidelijk dat permanente bijscholing belangrijk is binnen de IT-wereld. 96% van de bevraagde IT-ers is ervan overtuigd dat bijscholing een must is om bij te blijven binnen hun sector. Ook werkgevers zien dit in: maar liefst 81% van de bedrijven besteedt de nodige aandacht aan de scholing van hun IT-ers.

Een op vijf bedrijven hanteert een loonpolitiek volgens de eigen bedrijfsvisie, bijna 22% baseert een loonsverhoging op de persoonlijke prestaties van de werknemer en meer dan een derde voert de wettelijke overeenkomsten en indexering toe. Bijna 5% laat een loonsverhoging van het bedrijfsresultaat afhangen. 4,5% voerde een loonstop door.

Wat zijn belangrijke voorwaarden bij de keuze van een werkgever? Het salaris is bepalend uiteraard, maar op de tweede plaats prijken de flexibele werkuren. De bedrijfssfeer staat op de derde plaats. Andere drijfveren zijn thuiswerk, vlot woon-werkverkeer, autonomie, jobzekerheid, opleiding en tenslotte het prestige van het bedrijf.

Extralegale voordelen zijn natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het verloningspakket. Zo beschikt meer dan twee derde over een bedrijfswagen, hetzelfde geldt voor de bijkomende pensioenverzekering, de helft ontvangt een onkostenvergoeding en vier op tien werknemers krijgen een bonus. De vaakst toegekende extralegale voordelen zijn de 13e maand, een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

IT-ers hechten meer belang aan sommige extralegale voordelen dan aan andere. In het geval van hun commissie of hun bedrijfswagen, is ruim 90% van plan om van werkgever te veranderen als dit voordeel hen afgenomen wordt.

De resultaten van deze enquête werden gepresenteerd in Career Guide van Data News, verschenen op 5 april 2019. Bekijk hier het redactionele verslag over de enquête. Contacteer ons voor een gedetailleerd rapport.