Data News Salarisenquête 2020

Print

Elk jaar organiseert Data News samen met Roularta Research een bevraging onder het IT-lezerspubliek naar de samenstelling en tevredenheid over het loonpakket en de ruimere arbeidsomstandigheden. Dit jaar werd de enquête door 311 respondenten volledig ingevuld, waarvan 82% loontrekkend. 53% werkt in de dienstverlenende privésector, 29% in industrie/productieomgevingen, 12% in de openbare sector/overheid en de rest in de non-profit (waaronder ook gezondheidszorg). Dit is een gelijkaardige verdeling als vorig jaar.

Algemeen genomen zijn de bevraagde IT’ers tevreden tot zeer tevreden over hun verloning (87%). Dit loonpakket omvat in het geval van ruim 80% van de ondervraagden ook een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering en/of maaltijdcheques. Andere veel voorkomende extralegale voordelen zijn een laptop (76%), een firmawagen (72%) en een tankkaart (67%).

Nieuw in deze editie, is dat er in de enquête ook aandacht besteed werd aan thuiswerk en de mogelijkheid om in te tekenen op een cafetariaplan.
Een cafetariaplan blijkt slechts voor 1 IT’er op 5 tot de mogelijkheden te behoren. De vaakst voorkomende voordelen waar zij uit kunnen kiezen, zijn een (bedrijfs-)fiets, een (bedrijfs-)wagen en multimedia.
Thuiswerk is al een stuk meer ingeburgerd: bijna 3 op 4 IT’ers heeft de mogelijkheid van thuis uit te kunnen werken. Dit is positief voor zowel de werknemer als de werkgever, aangezien 2 op 3 respondenten zich thuis minstens even productief als op de werkvloer voelt.

Deze en andere resultaten van de Salarisenquête 2020 werden in de Data News van 21/02/2020 gepresenteerd. Ontdek via deze link het redactionele verslag. Contacteer Carole voor een meer gedetailleerd rapport over deze enquête.