FAQ Women magazines

Print

OPGELET!  
Deze antwoorden gelden pas onder voorbehoud dat de BMA (Belgische Mededingingsautoriteiten) de aangemelde concentratie op 29/06 goedkeurt.

 

De orders met inlassingen na 01/07/2018 die reeds naar Sanoma werden uitgestuurd, moeten deze orders voor de inlassingen na 1 juli opnieuw worden opgemaakt en doorgestuurd op naam van RMG ?

Neen, de orders worden geheel of deels (igv combinatie met inlassingen in titels die niet verkocht worden)  getransfereerd van Sanoma naar Roularta voor die titels die door Roularta worden overgenomen.

Moeten alle nieuwe orders met inlassingen na 01/07/2018 op Roularta worden opgemaakt?

Alle nieuwe orders die worden doorgestuurd na de closing moeten op naam van Roularta (rekening houdend met voorbehoud BMA).
Dit heeft niet zozeer te maken met de datum van inlassing maar met de datum van bestelling.

Materialen die aangeleverd moeten worden voor inlassingen na 01/07/2018, moeten die naar prepress@roularta.be gestuurd worden ? 
Wat met inlassingen na 01/07 waarvoor het materiaal reeds aangeleverd werd bij Sanoma (herplaatsingen van materiaal ), recupereren jullie dit materiaal of moet er nieuw worden aangeleverd ?

Al het materiaal dat reeds aangeleverd werd aan Sanoma en dat nog moet aangeleverd worden aan Sanoma (bvb voor Flair van 03/07 of 10/07 omdat de deadline nog voor de closing valt) maar dat betrekking heeft op verschijningen na de closing worden door Sanoma aan Roularta bezorgd. De klant moet dus verder materiaal aanleveren aan Sanoma tot de closing – niet aan Roularta. Vanaf de closing is het omgekeerd, dan moet er geleverd worden naar Roularta en liefst versturen naar prepress@roularta.be of beter nog naar backofficemagazines@roularta.be

 • Wanneer een klant een ‘nieuw’ order stuurt naar Roularta na de closing en materiaal wil gebruiken van een inlassing van voor de closing dan dient de klant dit materiaal opnieuw aan te leveren aan Roularta want voor ons is dit nieuw materiaal.
 • Wanneer een klant een ‘nieuw’ order stuurt naar Roularta na de closing en materiaal wil gebruiken van een inlassing van na de closing maar waarvoor reeds materiaal werd aangeleverd via Sanoma kan wel verwijzen naar een idem.

  Voorbeeld:

  • Klant stuurt een order op 15/08 voor een inlassing in oktober en wil materiaal hergebruiken van een inlassing in mei. Dat is voor ons nieuw materiaal en klant moet dus heraanleveren.
    
  • Klant stuurt een order op 15/08 voor een inlassing in oktober en wil materiaal hergebruiken van een inlassing in juli waarvoor de klant materiaal aanleverde bij Sanoma. Wij kunnen het materiaal van juli hergebruiken als idem (want Sanoma bezorgt ons alle materialen voor alle inlassingen vanaf 01/07).

 

Verandert er iets aan het type materiaal en de aan te leveren formaten ?

Op dit ogenblik zijn er geen wijzigingen voorzien.

Lees ook even onze praktische richtlijnen

Hebt u nog andere vragen ? Contacteer dan uw Sector Account Manager (raadpleeg de Wie is Wie-rubriek) of de Account Directors.