Trends / Newsletter Public Sector

Print

Concept

De redacties van Trends en Trends/Tendances hebben, samen met de redactie van Data News, in september 2015 de allereerste newsletter opgestart die zich exclusief richt tot de decisionmakers uit de overheidsector.

Ongeveer 10.000 directieleden van het federale, regionale, provinciale en stedelijke niveau krijgen maandelijks de newsletter toegestuurd.

Zijn overheidsbedrijven, parastatalen, semi-overheidsbedrijven en administraties zo verschillend om er een aparte newsletter aan te wijden?

Ja en neen.
Ja, want door hun overheidskarakter zijn overheidsbedrijven verplicht om soms andere regels te volgen dan privébedrijven, bv. inzake recrutering, remuneratie, aankoop en/of communicatie.
Ja, want hun functioneren is niet altijd onderworpen aan de wetten van de markt.
Neen, want overheidsbedrijven en administraties zijn niet op alle punten verschillend van privébedrijven. Ze delen gelijkaardige problematieken: motivatie en fidelisering van het personeel, rentabiliteit van de ingezette middelen, performance gerelateerd aan de vooropgestelde doelstellingen, ...

Rekening houdend met deze verschillen en gelijkenissen willen de redacties van Trends en Trends/Tendances een kwalitatief hoogstaande inhoud ter beschikking stellen van de decisionmakers uit de overheidssector. Inhoud die beantwoordt aan de vragen waarmee ze worstelen door hen praktische tools ter beschikking te stellen die aangepast zijn aan hun werkomgeving.

Speciale dossiers, interviews, analyses en vragen voorgelegd aan experten: de decisionmakers uit de overheidssector zullen in de newsletter 'Trends Public Sector' informatie vinden die hen toelaat betere antwoorden te formuleren op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

De newsletter Trends Public Sector telt 12 pagina's en wordt 10 keer per jaar naar meer dan 8.000 decisionmakers uit de overheidssector verstuurd, gescreend door de redactieteams van Trends en van Trends/Tendances aan de hand van een gespecialiseerde database.

Doel? Dé onmisbare newsletter worden voor managers en directieleden uit de overheidsector (federaal, reginaal, provinciaal en stedelijk). 

 

 

Doelpubliek

Lokale autoriteiten:

 • gemeentelijke/stedelijke administraties (Vlaanderen, Wallonië & Brussel)
 • districtsraden, intercommunales

Provinciale, regionale en federale autoriteiten:

 • provinciale administraties, ministeriële kabinetten, overheidsbedrijven
 • wetenschappelijke instellingen, centrale overheidsorganismen
 • parlement, centrale overheidsdiensten, regie der gebouwen

Non profit:

 • Belangen- en koepelorganisaties, niet-gouvernementele organisaties
 • Kamers van Koophandel
 • Werkgeversorganisaties, ziekenfondsen

Weerhouden functies: topmanagers, permanente députés, gouverneurs, algemeen directeurs, financiële directeurs, ICT directeurs, contactpersoen organisatorisch beheer, voorzitters van directieraden, hoge ambtenaren.

Visibiliteit

1. PRINT

 • A4 newsletter (print + website) van 12 pagina's in quadri (NL + FR)
 • Oplage: circa 10.000 exemplaren (10 keer per jaar)
 • Redactie o.l.v. Trends en Trends/Tendances i.s.m. Data News
 • Verschijningsdata 2018-2019: 11/10, 08/11, 13/12, 10/01, 14/02, 14/03, 11/04, 09/05, 13/06, 17/07

Aanbod voor partner

 • advertentiepavés in de newsletter
 • logovermelding op frontpagina
 • content-integratie via experten in speciale rubriek 'Vragen aan de expert' (1 pagina per sponsor)
 • maandelijks logovermelding (powered by...) op de advertentie in Trends en Trends-Tendances, ter promotie van de newsletter

2. ONLINE

 • extra tab op Trends/Trends-Tendances.be 'Public sector', met doorklik naar de digitale newsletter
 • maandelijkse update
 • sponsor: large leaderboard & half page met 20% SOI voor 10 maanden op de rubriek op www.trends.be / www.tendances.be (rotatie met andere sponsors).
 • maandelijks logovermelding op het online mediaplan (bannering op de website en in nieuwsbrieven van Trends en Trends-Tendances) 

SPONSORING

 • Budget: € 60.000 (excl. BTW)
ROULARTA MEDIA
Z.1. RESEARCHPARK, 120/B-1731 ZELLIK
T + 32 2 467 56 11
WWW.ROULARTAMEDIA.BE