55-plussers en hun bank

Print

55-plussers blijven massaal geld op zicht (96%)- en spaarrekeningen (92%) plaatsen. Dat blijkt uit de grote bankenenquête van Roularta Research, die afgenomen werd in de periode april-mei 2018 bij de lezers van Knack/Le Vif, Plus Magazine, Trends & Sport/Voetbalmagazine. Deze enquête brengt het financiële profiel van de Belgen in kaart en polst naar de relatie met hun bank.

Belgen blijven nog steeds sparen, ook 55-plussers. Het is geen verrassing dat de klassieke spaarboekjes als een van de populairste financiële producten uit de enquête komen. Ze willen hun geld eveneens laten renderen, maar liefst 1 op de 2 investeert in fondsen.

Uit de enquête blijkt dat 55-plussers trouwer zijn aan hun bank dan jongere generaties. 25% is de afgelopen 5 jaar van bank veranderd of is de afgelopen 5 jaar klant geworden bij een nieuwe bank (in vergelijking met 54% van de respondenten jonger dan 35).

Mobiel bankieren is niet enkel weggelegd voor jongeren, ook ouderen vinden steeds meer hun weg naar mobiele toepassingen. Maar liefst 3 op de 4 55-plussers doen de meerderheid van hun bankzaken online of via mobiele banking. 75% beschikt over een smartphone en bijna de helft onder hen heeft hierop de mobiele applicatie van hun bank geïnstalleerd en maakt hier ook gretig gebruik van. 1 op de 3 doet meerdere keren per week beroep op deze applicatie om een betaling uit te voeren.

Ondanks het toenemende gebruik van mobiele applicaties, bezoekt een kwart van de babyboomers nog steeds maandelijks of zelfs vaker zijn bankkantoor. Voor 97% is het immers belangrijk dat ze indien nodig nog persoonlijk contact met hun bank kunnen hebben. Ze gaan niet enkel langs om geld uit de bankautomaat te halen (70%), maar ook om advies in te winnen inzake beleggingen (41%).

Naast het persoonlijk contact vinden 55-plussers het belangrijk dat hun bank hun gegevens vertrouwelijk behandelt (98%) en dat ze transparant zijn over aangerekende kosten (98%). Ze hechten ook veel belang aan de expertise van hun bank (92%).

Graag nog meer financiële weetjes over deze boeiende doelgroep? Contacteer ons!

Bron: Roularta Research, Bankenenquête 2018.