Terminologie print

Print

Lezers Laatste periode:
bereik in de referentieperiode. Dit is het aantal personen dat een bepaalde titel gelezen, doorgenomen of doorbladerd heeft gedurende de referentieperiode (1 dag voor dagblad, 1 week voor weekblad en 1 maand voor maandblad).

Contacten:
de som van het bereik van 2 of meer titels, ook brutobereik genaamd. In het brutobereik worden lezers die 2 titels lezen 2 maal meegeteld.

Netto bereik:
Ook lezers genaamd. In het nettobereik worden lezers die 2 titels lezen slechts 1 maal meegeteld (= het brutobereik van 2 of meer titels min de duplicatie)

Duplicatie:
Dit is het gemeenschappelijk bereik van 2 reclamedragers of media. Dekking drukt het netto bereik uit in % van het aantal mensen van het universum die een bepaalde titel gelezen hebben.

Dekking:
LLP bereik/universum.

VVA:
de Verantwoordelijke Voor de Aankopen is die persoon die beweert dat hij/zij voeding, drank en schoonmaakproducten koopt voor het gezin en dat in meer dan 6 van de 10 gevallen.

Kost per duizend:
De kostprijs van een inlassing in verhouding tot het bereik (op een bepaalde doelgroep). Het is de prijs die betaald wordt om 1000 contacten binnen een doelgroep te bereiken.

GRP:
Gross Rating Point, maatstaf voor de reclamedruk. Het is gelijk aan de som van het aantal keer dat 1% van de doelgroep wordt bereikt, of ook het totaal aantal behaalde contacten (brutocontacten) uitgedrukt in % t.o.v de doelgroep. GRP = OTS x Dekking%.

Sociale groepen:
schaal waarbij de bevolking wordt verdeeld in 8 groepen op basis van opleidingsniveau en beroep van de VVI (Voornaamste Verantwoordelijke voor het Inkomen).

Vanaf september 2013 wordt met de nieuwe, door het CIM goedgekeurde bereiksindicator gewerkt, namelijk bereik 'paper+digital (pdf én app)'.