To the point

Print

Roularta Media expliciteert haar positionering als premium partner voor premium merken.

De magazinemerken van Roularta Media Group zijn de favoriete lectuur van lezers uit de hogere sociale doelgroepen die op zoek zijn naar onderbouwde duiding op basis van objectieve feiten. Alle CIM-analyses schragen deze vaststelling.  Als regie voor deze media wil Roularta Media dit gegeven benadrukken en zet zij daarom een nieuwe positionering in de markt met als baseline “Your premium choice”.

Het Belgische medialandschap consolideert zich en bijgevolg kiezen alle regies resoluut voor een duidelijke positionering op de markt. Roularta Media Group is al van oudsher gekend voor haar sterke cross-mediale magazinemerken op nationaal niveau. Met kwalitatieve journalistiek in beide landstalen als stevig fundament boeien deze mediamerken allemaal samen meer dan de helft van alle Belgen . CIM-analyses bewijzen dat het Roularta-lezerspubliek zich vooral situeert in de hoogste sociale doelgroepen. Onze lezers zijn matuur, hebben koopkracht en appreciëren de goede dingen in het leven.

Roularta Media stelt deze troeven van haar mediamerken in haar eigen positionering centraal en lanceert de baseline “Your premium choice” gebaseerd op vier segmenten:
- premium audiences: To the point
- premium content: What's your point ?
- premium partners: Point of no return
- premium mediabrands: Point of sales

Via een eerste themacampagne voeren we bewijzen aan voor deze positionering, we staven met objectief cijfermateriaal, zwart op wit, hoe onze merken en hun doelgroepen zich premium positioneren, en dat voor alle platformen:  print, digitaal en televisie met Kanaal Z/ Canal Z. Wij gebruiken de slogan “To the point” om alles op één noemer te plaatsen. Onze mediamerken brengen nieuws “to the point”. Onze sales teams bieden aan adverteerders “to the point” cross-mediale oplossingen aan. En uiteraard zorgen wij voor variaties op dit thema, telkens met een “premium touch of gold”.

       

    

 

ROULARTA MEDIA
Z.1. RESEARCHPARK, 120/B-1731 ZELLIK
T + 32 2 467 56 11
WWW.ROULARTAMEDIA.BE